Położenie

 

Wieś Dylaki położona jest w środkowo-wschodniej części województwa opolskiego. Wchodzi w skład jednostki administracyjnej Miasta i Gminy Ozimek. Od miasta wojewódzkiego Opola dzieli ją odległość 28 kilometrów.
Powierzchnia wsi wynosi 942 ha. Wieś Dylaki znajduje się na trzecim miejscu w Gminie Ozimek pod względem ludności.
Miejscowość położona jest w strefie lasów o dużych walorach przyrodniczych. Położenie blisko zbiornika wody Jeziora Turawskiego o funkcjach rekreacyjnych spowodowało, że w rejonie wsi rozwinęło się budownictwo letniskowe realizowane przez mieszkańców spoza gminy. Wieś cechuje wysoki stopień urbanizacji, natomiast spadek ludności jest efektem kryzysu społeczno-
ekonomicznego.