Jeziora Turawskie

 


Kompleks czterech jezior położonych ok. 15 kilometrów na północny wschód od Opola. Duże Jezioro Turawskie, o powierzchni ok. 2200 ha i pojemności ok. 100 mln metrów sześciennych, powstało w 1938 r. w wyniku spiętrzenia wód Małej Panwi. Zbiornik ten służy do przyjmowania nadmiaru wody w czasie zagrożenia powodzią bądź do zasilania Odry w okresie suszy. Jeziora Turawskie są szczególnie ulubionym miejscem wędkarzy, żeglarzy i miłośników innych rodzajów sportów wodnych. Obok Dużego Jeziora Turawskiego leży Jezioro Średnie i Małe oraz położone w pobliżu Osowca - najpiękniejsze, zwane Jeziorem Kryształowym lub Srebrnym. Usytuowanie jezior wśród pięknych lasów, liczne pola kempingowe, domy wczasowe i zaplecze gastronomiczne stwarzają możliwość rekreacji i wypoczynku.
Jeziora Turawskie położone są na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie. Otoczone są przede wszystkim borami sosnowymi, w których spotkać można wiele osobliwości florystycznych. Do najciekawszych zaliczyć należy m.in. rosiczkę okrągłolistną, która należy do grupy roślin owadożernych. Duże Jezioro Turawskie, ze względu na duże znaczenie jako miejsce odpoczynku dla ptaków migrujących, zostało zaliczone do ostoi ptactwa wodnego o randze europejskiej. Do najciekawszych stwierdzonych na tym zbiorniku ptaków przelotnych należą m.in.: brodziec pławny (Tringa stagnatilis), wydrzyk tęposterny (Stercorarius pomarinus) i długosterny (S. longicaudus), terekia (Xenus cinereus), ostrygojad (Haematopus ostralegus).

Więcej informacji o Jeziorach Turawskich