Krasiejów

 


W okolicach Krasiejowa przed około 230 milionami lat były bagniste tereny położone nad brzegiem wielkiego jeziora, sięgającego Olsztyn na północy i Francję na zachodzie. Obszar ten był najprawdopodobniej porośnięty przez kilkumetrowe skrzypy oraz paprocie drzewiaste i nasienne. Miedzy nimi napotkać można było dwumetrowe płazy tarczogłowe z rodzaju Metoposaurus czy przypominające krokodyle fitozaury z rodzaju Paleorhinus. Żyły tu także ich bliscy krewniacy - aetozaury, których ciało pokryte było prawie w całości pancerzem z płyt kostnych. W miejscach mniej wilgotnych żyły smukłe, kroczące na dwóch nogach przodki krokodyli i pierwszych dinozaurów, najprawdopodobniej z rodzaju Pisanosaurus i Stauricosaurus, o wysokości do 5 metrów. W wodach jeziora, prócz licznych zwierząt bezkręgowych, występowały ryby dwudyszne i ganoidowe.
W ostatnich latach na terenie kopalni iłów w Krasiejowie odnaleziono skamieniałe kości wyżej wymienionych zwierząt. Jak dotąd w Polsce w ogóle nie odnaleziono kości dinozaurów, a jedynie ich tropy (np. w Górach Świętokrzyskich). Skamieliny dinozaurów z Krasiejowa należą najprawdopodobniej do najstarszych na świecie. Ponadto metrowej długości aetosaur, występujący w tamtych czasach koło Krasiejowa, reprezentuje nieznany dotąd rodzaj i jest zapewne najstarszym w świecie przedstawicielem swojej grupy.
Obecnie w okolicach Krasiejowa występuje wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt. Z osobliwości florystycznych należy wymienić paproć długosza królewskiego (Osmiinda regalis), mącznicę lekarską (Arctoslaphylos uva-ursi), goryczkę wąskolistną (Gentiana pneumonanthe) i wrzosowca hyzopolistnego (Corispermum hyssopifolium). Z pośród rzadkich gatunków zwierząt występują tu m.in.: ropucha paskówka (Bufo calamita), derkacz (Crex crex), bocian czarny (Ciconia nigra), gronostaj (Mustela erminea). Natomiast w rzece Mała Panew stwierdzono występowanie bobra europejskiego (Castor fiber).

Dzisiaj w Krasiejowie istnieje piękny neobarokowy kościół katolicki, wybudowany w latach 1911-1913. Jego wyposażenie (organy, ołtarze, ambona) zostały wykonane w bawarskim Regensburgu W kościele tym mieści się także ołtarz boczny, pochodzący jeszcze z poprzedniej świątyni, w którym znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z XVII w.

Więcej informacji na temat wykopalisk w Krasiejowie

Wykopaliska w Krasiejowie
Wykopaliska w Krasiejowie
Wykopaliska w Krasiejowie
Ukształtowanie powierzchni Ziemii w czasach dinozaurów
Szczątki dinozaurów
Reprodukcja krasiejowskich dinozaurów
Szczątki dinozaurów
Działalność bobrów nad rzeką Małapanew
Działalność bobrów nad rzeką Małapanew
Działalność bobrów nad rzeką Małapanew